அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் சார்பில் மோர் பந்தல் பெரணமல்லூர் ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் சி ஏழுமலை திறந்து வைத்தார்!

வந்தவாசி: திருவண்ணாமலை மாவட்டம் பெரணமல்லூர் ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் சார்பில்  மாவட்ட கழக செயலாளர் சி ஏழுமலை தலைமையில் தண்ணீர் மோர் பந்தல் திறந்துவைக்கப்பட்டது நெடுங்குணத்தில் தொடங்கி பெரணமல்லூர் சட்டதாங்கல் கூட்ரோட்டில் நிறைவுப்பெற்றது நூற்றுக்கணக்கான பொதுமக்கள் அதிமுக தொண்டர்கள் கலந்துகொண்ட இந்நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்ப்பாட்டினை ஜி ராஜா ஒன்றிய கழக செயலாளர் செய்திருந்தார்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *